Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trappen tegen het water en het krachtig sluiten der beenen

Voorts lette men er op, dat de bewegingen vooral niet te snel worden uitgevoerd en zeker niet gejaagd. Gelijkmatigheid en kalmte in ieder opzicht bevorderen het leeren zwemmen in niet geringe mate.

Ook verdient het aanbeveling niet te lang achter elkaar te oefenen in het begin. Want tengevolge van vermoeidheid zullen de bewegingen minder juist worden uitgevoerd, hetwelk tengevolge heeft, dat de zwemmer fouten gaat maken, welke hij later moeilijk weer kan afleeren.

Degene, die den toekomstigen zwemmer steunt, dient op al deze onderdeden scherp te letten. Daarom kan

Sluiten