Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Practische Bibliotheek

GEÏLLUSTREERD.

No. 1. Longen-Gymnastiek, Schreber. — Derde druk ƒ0.35

(> 2. Eerste Hulp bij Ongelukken, Bock. — Tweede druk 0.35

,, 3. Amateur Fotograaf, Van de Ven. — Vierde druk „ 0.35

„ 4. Physical Culture, Lichaamsversterking, Toepoel 0.60

,, 5. Licht*, Lucht- en Zonnebaden, Paul 0.35

„ 6. De kleine Briefsteller, Yvonne. — Derde druk „ 0.35

,, 7. Levensmagnetisme, Reichell. — Tweede druk 0.35

„ 8. Mijn Terrarium, F. Paul Tweede druk 0.35

„ 9. Mijn Aquarium, Anton. — Tweede druk 0.35

„ 10. Luchtscheepvaart, populaire beschouwing, Hildebrand 0.35

,, 11. Het Zeewater-Aquarium, Lurasco. — Tweede druk ,,0.35

,, 12. Eenvoudige Boekhouding, Tesselhoff. — Derde druk 0.35

„ 13. Radium- en Röntgenstralen, Vosmaer „ 0.35

„ 14. Telegrafie zonder, draad, Vosmaer. — Tweede druk ,,0.35

,, 15. Zweedsche Gymnastiek, Vrije oefeningen, Betts. — Tweede druk ,, 0.35

,, 16. Hoe men een goedkoope Tent kan maken, Mackenzle. — Tw. dr. ,,0.35

,, 18. Do you speak English?, Anton. — Derde druk . „ 0.35

,, 19. Parlez-vous Francais?, Anton • ,, 0.35

,, 20. Paria Itallano?, Anton • „ 0.35

21. Parolas Esperante?, Anton . . „0.35

. 22. Duitsch op Reis, Anton >.#.„•• 0.50

„ 23. Habla usted Espanol?, Anton 0.35

„ 24. Wereld-Hulptaal, Systeem „Ido”, Van der Boom. — Derde druk „ 0.35

,, 25. De Vlinderverzameling, Lurasco. — Tweede druk 0.35

,, 26. Fröbelwerkjes, Yvonne „0.35

,, 27. Nieuw Kookboek, 250 Recepten, Yvonne 0.60

,, 28. Engelsche Taal met uitspraak, Anton. — Derde druk 0.35

,, 30. Knotszwaaien en Balstooten, Toepoel . „ 0.35

„ 31. Rijwiel, Inrichting, Ott. — Derde druk 0.35

,, 32. Padvinders, Handleiding, P. B. Scout. — Tweede druk 0.35

,, 33. De Hengelsport, Anton. — Tweede druk . „ 0.35

,, 34. Duiventeelt, Ackerman. — Tweede druk 0.35

„ 35. Konijnenfokken, Ackerman. — Derde druk . „0.35

,, 36. Boschleven Padvinders, B. P. Scout 0.35

,, 37. Ring-, Brug- en Standoefeningen. — Tweede druk 0.60

,, 38. Handelscorrespondentie in 4 Talen, Yvonne '•••», 0.35

„ 39. Motorrijwiel en zijne Behandeling, Schuricht. — Derde druk . . ,, 0.60

,, 40. Siervisschen en Amphibiën, Lurasco 0.35

„ 41. Samenstelling van Vliegmachines, Walther „0.35

,, 42. Kanarieteelt, Bartéls. — Tweede druk . „0.35

„ 43. Hoenderteelt, Remlof. — Tweede druk „ 0.35

„ 44. De Octroolwet, Handleiding voor den uitvinder, Bartels ....,, 0.35

,, 45. Redden van Drenkelingen, Met 9 Foto's, Disse 0.35

,, 46. Groenteteelt, Remlof. — Tweede druk 0.35

„ 47. Handleiding voor Postzegelverzamelaars, Preiss 0.35

„ 48. Exotische Siervogels, Ornithophllos ............. 0.35

„ 49. Handleiding voor Herbarium, Lurasco 0.35

„ 51. Inheemsche Zangvogels, Osnitophilos . . „0.35

„ 52. Hondenverzorging, Anton. — Tweede druk 0.35

„ 53. Machineschrijven, Van de Waal 0.35

„ 54. Zakhandboek voor den Machinist-Bankwerker, Bos. — Tweede dr. „ 0.60

„ 55. Motor-Machlnist, Bos. — Tweede druk 0.60

,, 57. Padvinders Seinboek, Abraas 0.35

,, 58. Nederlandsch voor Vreemdelingen, De Regt ......... 0.35

„ 59. Handleiding Jams, Geleien, Compote’s en Vla's, Yvonne . . . . „ 0.35

„ 61. Bijenteelt op beperkte ruimte, Remlof 0.60

„ 63. Bloementeelt op beperkte ruimte, Remlof „ 0.35

,, 64. Eten om te Leven, Ter Haar 0.35

,, 65. Handleiding voor het Inmaken van Groenten, Yvonne. — Derde dr. ,, 0.35

„ 66. Het Gebruik van de Hooiklst, Yvonne. — Tweede druk . . . . „ 0.35

„ 67. Holl&ndisch für Deutsche, De Regt „ 0.35

„ 68. Dutch for Englishman, De Regt . * ,, 0.35

„ 69. Moderne Dansen, Leefson „0.35

Sluiten