Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. 4

te verdraaien, wenden we daarna ons geheele lichaam tot de magneetnaald juist naar het magnetische Noorden wijst, dat door een tot de buitenrand van de roos doorloopend lijntje is aangeduid (g op afb. 1) 1). Houd het kompas zoo stil mogelijk om het slingeren van de naald te beperken. Wijst de naald naar het magnetische N, speelt hij z.g. in, dan moet de molen thans zichtbaar zijn, wanneer we langs de vizierinrichting kijken: tusschen e en f door, over b (zie afb. 1) 2).

Vaak zal ook het omgekeerde van het hierboven beschrevene voorkomen, n.1. dat in het terrein het kompas moet worden ingesteld op een kerktoren, bosch e.d. en dat die richting moet worden overgebracht op de kaart.

Het instellen van een richting in het terrein (handgreep C).

Staande op de top van de Archemerberg zien we in ongeveer oostelijke richting op enkele kilometers afstand een aantal hooge boomen, waarbinnen zich blijkens een blik op

1) Op liet B├ęzardkompas is het magrn. Noorden aangeduid door een in lichtgevende verf aangebraeht lijntje.

2) Bij het B├ęzardkompas kijken we door de spleten c en b (zie afb. 2).

Sluiten