Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar, met de jaarlijksche verandering, aangegeven. Je kunt dan uitrekenen hoeveel streken ze bedraagt (64 streken is 360°) en haar zoo noodig op de roos aanbrengen1). Het verdient aanbeveling in zulk een geval de afwijking te controleeren, door zorgvuldig de richting tusschen twee punten zoowel op de kaart, als in werkelijkheid, vast te stellen.

Afwijkingen door ijzer.

Ijzer trekt de magneetnaald aan en moet dus bij het bepalen van een richting voldoende gemeden worden. Leun daarbij bijv. dus niet tegen je fiets, blijf minstens 10 m van prikkeldraad, 40 m van telegraafdraden, ijzeren hekken e.d. Pas ook op bij auo’s, spoorwagens, ijzeren bruggen, gewapend beton enz.!

Nog enkele wenken.

Wees voorzichtig met je kompas. Voorkom stooten; draag het met het koordje om de hals. Zand e.d. zijn ernstige vijanden. Bewaar het daarom in het bijbehoorende zakje of etui en leg het niet op de grond. Ondanks alle voorzichtigheid zal het misschien toch gebeuren, dat de naald op zekere dag vast blijkt te zitten. In dat geval moet het glas weggenomen worden om tot de noodige schoonmaak over te kunnen gaan. Laat een dergelijke operatie echter aan een deskundige over, omdat vooral de rand om de roos gemakkelijk beschadigd wordt.

Zorg er voor, dat je de hierboven beschreven handgrepen A, B, C en D goed onder de knie krijgt. Je kompas is dan een instrument geworden, waarmee allerlei verkenningswerk te verrichten valt. Zooals we in de volgende hoofdstukken zullen zien komt het voortdurend te pas wanneer je met een kaart in de hand een tocht maakt, je kunt er zelf kaarten mee maken, er kan de breedte van een rivier mee bepaald worden; mogelijk zullen eens levens afhangen van je vaardigheid in het gebruik ervan, wanneer je je weg moet zoeken — misschien in nevel of duisternis — in een vreemd land.

III. Met kaart en kompas in het terrein

Gewapend met de noodige topografische kaarten gaan we een tocht maken door de duinen van de Kieviet naar Katwijk, Voorloopig loQpen we op het blad Wassenaar. Afb. 5 laat er een deel van zien.

1) Bij het Bézardkompas kan het lijntje, dat het masn. N. aanheeft, verteld worden. Zie daarvoor d.e bij het kompas behoorende handleiding-.

Sluiten