Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekens als op de Topografische kaarten te gebruiken2). Daar je echter gewoonlijk op een veel grootere schaal werkt, en dus meer bizonderheden kunt vermelden, zul je Ook eigen teekens kiezen. Enkele der gebruikelijkste teekens zijn:

Er is daarbij van uitgegaan, dat je enkel zwart potlood gebruikt. Je kunt natuurlijk ook kleurpotlooden gebruiken, en water blauw, bosch groen, verharde wegen en huizen rood aangeven. Meer dan twee of drie kleuren zijn niet aan te raden.

Om- nu tot teekenen over te kunnen gaan moet je afstanden en richtingen bepalen.

Afstanden. Hoe je je afstanden bepaalt, hangt van allerlei af: de vereischte nauwkeurigheid, de tijd die beschikbaar is; misschien moet je er voor zorgen ongezien te blijven, mogelijk kun je het te schetsen terrein enkel van een afstand zien.

De vlugste methode is natuurlijk schatten. Daar staat echter de kans op onnauwkeurigheid tegenover. Omdat het vaak de eenige manier is, die in aanmerking komt, is schatten

2) Zie de ,.Verklaring' der teekens, kleuren en afkortingen van de Chromo-topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden op schaal 1 : 25.000” van de Topografische Dienst.

Sluiten