Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiermede was een „geraamte” tot stand gekomen, waarbinnen de verschillende wegen, het water, de begroeiing kon worden aangeduid. Veel kon daarbij op het oog geschat worden; daarnaast werden verschillende afstanden door afpassen bepaald (een aparte schaal daarvoor kan veel

Afb. 16

gereken onnoodig maken) - en diende het kompas voor het bepalen van richtingen, o.m. voor het vaststellen van de omtrek van de vijver in het midden van het terrein.

Iets soortgelijks vertoonen de afb. 18 en 19. Ook daar betrof het een vrijwel onoverzichtelijk terrein. Als geraamte kon het beste de omtrek dienst doen, die grootendeels uit een omheining van ijzerdraad bestond.

Sluiten