Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk meteen geschetst warden. Een zekere onnauwkeurigheid en onvolledigheid waren daarbij natuurlijk onvermijdelijk; zoo was er bijv. geen tijd om.de loop van het smalle oeekje nabij het kamp te volgen.

Aangevangen werd met het teekenen van de inham in iet bosch, waarbij het kamp was opgeslagen. De langste zijde

eek zuiver Westelijk te loopen; de afmetingen werden geschat. Bij B werd de richting van de boschrand bepaald, evenals de richting naar C. Daarna ging het in westelijke richting naar D, waarbij de afstand B—D door afpassen geme en werd. De boschrand D—C—E—B kon nu aangegeven worden.

Sluiten