Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolgens werd weer verder gegaan in westelijke richting, ot bij F het bosch ophield. De afstand D—F was door ifpassen bepaald, de boschrand bleek in noordelijke richting e loopen en werd aangegeven. Vervolgens werd in westelijke •ichting doorgeloopen, tot spoedig nabij een driesprong een rerharde weg was bereikt (G). De richtingen der wegen werd rastgesteld en aangegeven. Passen tellend, van tijd tot tijd •ichtingen bepalend en het geobserveerde in de kaart aan;evend, werd daarna langs H, I, J, K, D, M, N en het beekje iet kamp weer bereikt met een voltooide kaart.

"eekenmateriaal.

Het verdient aanbeveling papier te gebruiken waarop ruitjes sijn gedrukt. Allereerst vergemakkelijken die het juist weergeven van richtingen (handgreep D met het kompas) en iok kan er een bepaalde afstand zonder moeite door worden ifgelezen. Het is mogelijk z.g. millimeter-papier te gebruiken; ook zijn er schriften verkrijgbaar met ruitjes van een halve cm. Voor wie de ruitjes op de voltooide kaart storend vinden, is millimeterpapier in de handel, waarvan de ruitjes met water kunnen worden verwijderd.

Voor een vluchtige schetskaart is het papier, zooals het in schriften voorkomt, van voldoende kwaliteit. Gaat het echter om een kaart, waaraan wat hoogere eischen worden gesteld, dan is het beter een vel stevig millimeterpapier te nemen, dat in stukken gesneden wordt van de gewenschte grootte. Een stuk triplex of dik karton kan als onderlegger dienen, waarop het teekenpapier het gemakkelijkst met enkele elastiekjes bevestigd wordt. Een aan het triplex of karton scharnierend aangebracht deksel van hetzelfde materiaal of een stuk zeildoek is ter bescherming tegen regen en beschadiging aan te bevelen.

De te gebruiken potlood en moeten van goede kwaliteit zijn. Gewoonlijk is hardheid F het meest geschikt; bij bizonder fijn teekenwerk kan een hardere soort, als H, gebruikt worden.

Wanneer een kaart met zorg is opgenomen, is het de moeite waard haar in inkt te brengen. Oostindische inkt, die zwart en watervast is, is daarvoor het beste.

Topografische kaarten.

De wijze waarop topografische kaarten tot stand komen heeft in beginsel veel overeenkomst met onze kaartschets-

methoden. .

Je kent de merksteenen der Rijks-driehoeksmeeting, al ot niet met een signaal, zooals ze o.m. te vinden zijn op

Duinrell”, in de Katwijksche duinen en op de Archemerberg bij Ommen. Ze zijn over het gebeele land verspreid en vormen het z.g. primaire driehoeksnet. De plaats van elk punt is

Sluiten