Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, die aan de linkerzijde van het papier zijn aangebracht. De eerste kolom dient voor het aangeven van de tijd en de derde voor het noteeren van de gevolgde richtingen, zooals ze van het kompas (in streken) worden afgelezen. Een pijl geeft het Noorden aan. Naast de kaart en de drie kolommen wordt gewoonlijk een kort verslag gemaakt, dat natuurlijk ook van beneden naar boven geschreven wordt (na dit

eenmaal gedaan te hebben, ben je er volkomen aan gewend), waarbij van de aanduiding van de verschillende punten op de kaart (met cijfers) gebruik kan worden gemaakt.

De schaal.

Daar je telkens afstanden noteert, is het nauwkeurig op schaal teekenen bij een wegkaart niet zóó belangrijk, als bij een gewone schetskaart. Toch spreekt het vanzelf, dat je een keuze moet doen, en die keuze hangt af van de aard van het terrein; terwijl in de Sahara een schaal van 1 : 100.000 en in Iran een van 1 : 40.000 misschien voldoende is om alles wat van belang is weer te geven, is voor ons land een schaal van 1 : 10.000 gewoonlijk aan te bevelen. Een afstand van 100 m wordt daarbij dus met 1 cm aangeduid.

Sluiten