Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *) met een vizierkompas bepaald worden en met handgreep D op het papier weergegeven worden (zie afb. 24). Dat het N. in de richting van een van de zijden van het papier loopt, is daarbij een groot gemak.

Hoeveel bizonderheden op de kaart worden aangegeven, hangt natuurlijk van de opdracht af. Afb. 23 laat een kaart zien, waaraan meer zorg is besteed dan aan die van afb. 22 1 2), maar er is dan ook meer tijd voor benoodigd geweest.

Afb. 25 Wegkanrt (Engelsche methode)

Het is van veel belang, dat je niet enkel de gevolgde weg en de onmiddellijke omgeving teekent, maar dat je ook aangeeft in welke richting op grootere afstand gelegen molens, kerktorens, bizondere boomen, heuvels e.d. zichtbaar zijn. Bepaal je de richting naar een zekere toren vanuit twee of meer punten van de door je gevolgde weg, dan heb je er zoodoende de plaats van op je kaart bepaald, zonder dat de

1) Zie Hoofdstuk II.

2) Beide kaarten zijn in de duinen tussehen Wassenaar en Katwijk gemaakt,

Sluiten