Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bereken daaruit hoe laat het is (niet in de zon kijken; maak gebruik van een schaduw).

7. Bepaal de richting van de maan; concludeer uit de vorm ervan in welke richting de zon zich (onder de horizon) moet bevinden en bereken daaruit hoe laat het is.

8. Geef de plaats waar je iets bizonders hebt gevonden of verborgen aan door middel van de richting(en) en afstand (en) van een bekend punt.

9. Bepaal de richting van een pad (handgreep C, II) en geef deze aan op een stuk papier (handgreep D, II). Het N wordt met een pijl aangeduid.

10. Maak op de bij (9) aangeduide wijze een eenvoudige kaart van de gevolgde weg.

11. Door een schetskaartje is aangegeven hoe je zeker doel kunt bereiken (handgrepen A en B, II).

Kaart en kompas.

12. Ga naar een punt met vrij uitzicht en stel op de kaart vast waar je je bevindt (zoo noodig met behulp van handgreep C en D, als op afb. 5, III). Gewoonlijk zal het voldoende zijn, dat je de kaart oriënteert (III).

13. Na het onder (12) aangegevene, wordt van de kaart de richting naar een bepaalde heuvel, toren o.d. bepaald (handgreep A, II) en wordt vervolgens het betreffende „terreinvoorwerp” in de werkelijkheid opgezocht (handgreep B, II).

14. Na het onder (12) aangegevene, wordt de richting naar een molen o.d. bepaald (handgreep C, II) en wordt vervolgens de plaats vastgesteld op de kaart door handgreep D (II).

15. Bepaal op de kaart de plaats waar je je bevindt door de richting van wegen, een boschrand e.d. vast te stellen en de zelfde richtingen op de kaart te zoeken (handgrepen G en D, II).

16. Zoek je weg in onbekend terrein met behulp van een kaart en een daarop (of in de opdracht) aangeduide route, die al of niet langs paden leidt.

17. Als bij (3) bij duisternis. Bepaal riehting(en) en afstand (en) van je kaart (IV).

18. Ga bij duisternis naar een punt met wijd uitzicht en bepaal de richting waarin vliegtuiglichten, lichtschepen, dorpen e.d. zichtbaar zijn.

19. Door het onder (17) beschrevene uit meerdere, op voldoende onderlinge afstand gelegen punten te doen, kan de plaats van lichtschepen e.d. op de kaart worden aangegeven (als op afb. 6).

Sluiten