Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAL 4

55 AUGUSTINUS, Sermones in Evang. Johannis. Afkomstig uit

het Regulierenklooster te Utrecht ca. 1460.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 53.

56 HIERONYMUS, Explanatio in Danielem. Afkomstig uit het

Regulierenklooster te Utrecht ca. 1470.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 98.

57 BERNARDUS, Opuscula. Afkomstig uit het Regulierenklooster

te Utrecht ca. 1470.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 157.

58 AUGUSTINUS, Sermones de verbis Domini. Geschreven in

het Regulierenklooster te Utrecht door Theodericus Ghysberti 1462.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 55.

59 LIBER de illustribus viris ordinis Cisterciensis en 2 andere

tractaten. Geschreven in het Regulierenklooster te Utrecht door Theodericus Ghysberti 1462.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 341.

60 EUSEB1US CAESAREENSIS, Historia ecclesiastica. Geschre¬

ven in het Regulierenklooster te Utrecht door Theodericus Ghysberti 1460.

Byvanck & Hoogewerff N. 85.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 83.

Sluiten