Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nagekomen:

8a LATIJNSCHE BIJBEL II ca. 1435.

Wien, National-Bibliothek Hs. 1200.

24a HORARIUM. Utrecht ca. 1450.

Byvanck & Hoogewerff N. 77.

Weimar, Landesbibliothek O. 83.

24ö NEDERLANDSCH GETIJDENBOEK. 1435?

Byvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux p. 155.

Stuttgart, Württembergische Landes-Bibliothek Cod. Brev. 11.

82a NEDERLANDSCH GETIJDENBOEK 1487.

Byvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux p. 108.

Wien, National-Bibliothek. Hs. 2734.

Aanteekening bij No. 8: Met Miniatuur uit 1434, voorstellende den Franschen Kardinaal Hugo de Lusignan in zijn bibliotheek, zittend voor zijn lessenaa^ op de rugleuning zijn Kardinaalshoed, achter hem een lakei. Rechts een groep van 4 personen, van wie de voorste, waarschijnlijk een aanzienlijk Utrechtenaar, den Kardinaal, die op het Concilie van Bazel de hoofdrol speelt, een boek (dit handschrift) ten geschenke aanbiedt, om de belangen te bepleiten van den Utrechtschen Bisschop Zweder van Kuilenburg, die in 1432 uit zijn diocees is verjaagd.

Sluiten