Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eens bracht Triene hem de koffie, toen hij niet ver van de boerderij in de onderbroek te grasmaaien stond. Klein Jansie speelde in de droge sloot met het haarspit. Freerk was ergens anders.

Zij ging bij hem zitten in de schaduw van de boswal, schonk voor hem in en bleef zitten wachten. Zij had zich mooi gemaakt voor hem, een groene zijden blouse had zij aangetrokken op het drukst van de dr.g en de gouden broche zat er weer op. Zweetdroppels blonken op haar gezicht, die veegde zij weg met haar mouw. („Oarug is zij toch, stelde Rieks vast.) Hij lag voorover voor zijn kommetje en kauwde op een grasspriet. Een broeiende hitte drukte zwaar op de landen. Onweerswolken stapelden zich op boven de elzebosjes aan de einder en een dun rookzuiltje ging daarvoor als een wimpeltje omhoog: een groet van Hille.

„Ze zegt, dat ie verkering hebt met een wicht van Derk Barelds, zei Triene.

„Dat mag wel zo wezen," antwoordde Rieks.

Het bleef een poos stil.

„Ze zegt, dat het dik an is," begon Triene weer.

Rieks keek naar het wenkende rookzuiltje. Nu loenste hij even op naar Triene. Zo als ze daar nu zat, was ze toch zo lelijk nog niet, ze was hoogstens een jaar of acht ouder en achter haar, in het weiland stond het bruine paard, vet en glanzend, zich te schurken tegen de hekpaal. Moest Rieks haar alles meteen aan de neus hangen? Dan was het onmogelijk, om hier nog langer knecht te zijn.

„Men proat zoveul," zei Rieks.

Hij merkte, dat zij vrijer ademde. Met een vuur, dat hij niet van haar verwacht had, kwam ze los: „Ik vind 't geen wicht veur joe, 'ét liekt nargens op. Joen volk*) 'ebben toch eigen boerderij en zij 'ef niks. En ie bent veul te flink veur iene van Barelds"....

Rieks maakte zich er af.

„Och," zei hij schouderophalend, „wat zal men doarvan zeggen?"

Hij ging weer aan het werk, onrustig, verbitterd.

Het gras moest het ontgelden. Twee uur eerder dan berekend was lag het groenland gemaaid. De oude Jans kwam juist kijken, toen Rieks, nat bezweet, zijn zende schoonmaakte en knikte bewonderend.

J) ouders.

Sluiten