Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.,.V. \J ■' Y-'~\ Ü" •' }>*

r /v

Riep hij nu nog niet? „Hille!" schreeuwde zijn hart, „Hille!".... Was het mogelijk, dat ze dat niet hoorde?

„As ze moar vast blif zitten met heur kleren an 't prikkeldroad," dacht hij. „O God, loat ze toch an 't prikkeldroad blieven zitten, dan goa ik er hen om heur te helpen"....

Maar zij tilde haar rok hoog op en stapte er over. Zij dacht er zeker niet aan, dat hij nog kon staan kijken.

Toen veegde hij met de rug van zijn hand het zweet van zijn voorhoofd en wierp zich met wanhopige kracht op zijn werk. En hij sloeg de bruine, die niet stil kon staan van de vliegen, vloekend met de mestvork voor de kop.

„Dat hè j' Hille ok andoan," dacht hij toen.

Een week lang was nu ook de tweede droom bedorven. Als hij aan het rijke gebouw van zijn toekomst wilde werken, zweefde het beeld van Hille er voor en op iedere deur stond haar naam geschreven. En tenslotte was het Freerk, die het met een paar woorden in puin deed storten. „Ie mogt joe wel wat waren, Rieks," zei Freerk op een Zondagavond onder 't voeren.

„Woarveur," vroeg Rieks.

„Nou," zei Freerk, „ie moet niet denken, dat ie doen kunt wa j' wilt, jong. Van de weke noa 't heuifeest, toe bint de Battelter jongens op pad west noar joe toe, om joe op de wagen te zetten en noar Hille te brengen, net zo as ze veur een joar of wat met die jongen van Barteld Braams doan hebt. Het was joen geluk, dat Hille heur zelf in de muiteJ) kwam en heur weerum stuurd 'ef. Het is, dat ze weer verkering 'ef, aans was dat het wicht niet lukt." t. I * „Verkering," vroeg Rieks, gemaakt onverschillig, „met wel hef ze verkering? Zijn stem sloeg over van opwinding.

En het antwoord was een slag met de mestvork voor hem.

„Ie mucht hem wel kennen," zei Freerk. „Hij komp ok doar bij Orvinge weg. Mans Donder nuumt ze hem."

Rieks hielp het voeren nog gedaan, hij ging ook nog mee naar buiten, om de kalveren te verzorgen.

„Veur ieuwug? Veur ieuwug?" riep een kievit in het veld.

Toen ging hij naar zijn kast op de pompstraat en begon zijn weinige

'*) tegemoet.

Sluiten