Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Inleiding , 7

I. 1526—1554: afkomst; jeugd; studiejaren, Leuven, Marburg, Montpellier 10

II. 1554—1563: Antwerpen; Dodonaeus’ „Cruydeboeck”; Parijs; Thomas Rehdiger; terug in de Nederlanden 17

III. 1563—1566: de Spaanse reis; weer terug in de

Nederlanden; Clenardus en Carcia da Orta 25

IV. 1566—1567: Compromis en Beeldenstorm;

„Aromatum epitomen”; komst van Alva.. 35

V. 1568—1570: Clusius in Mechelen; Heiligerlee;

finantiële moeilijkheden 44

VI. 1571—1573: reis naar Engeland; Den Briel; Mechelen geplunderd; Clusius verlaat de

Nederlanden 53

VII. 1573—1576: Clusius te Wenen; de Sp aanse

Flora 62

VIII. 1577—1581; officieel ontslag; reizen naar de

Nederlanden en Engeland 71

IX. 1582—1588: enige vertalingen en herdrukken; de Oostenrijkse Flora; de briefwisseling met Jean de Mouton en Jehan de Bosquiel; vertrek uit Wenen 83

X. 1588—1593: verblijf te Frankfort; benoeming te Leiden; de gezamenlijke editie der vertalingen 97

XI. 1593—1597: de eerste jaren te Leiden; Clusius’ gezondheid, zijn vrienden, zijn werk; de inrichting van de Hortus 114

Sluiten