Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. 1598—1604: dood van Cluyt en regeling van de praefectuur van de Hortus; „Rariorum Plantarum Historia”; familie-betrekkingen 129 XIII. 1604—1609: „Exoticoram Libri Decem”; dood van Marie de Brimeu; dood van Lipsius; Clusius’ „Ephémérides”; Dodonaeus’ „Herbarius oft Cruydt-Boeck”; dood van Scali-

ger; dood van Clusius 147

XIY. 1609—1630: Clusius’ begrafenis en nalatenschap; de „Curae Posteriores” en verdere

postbume uitgaven lol

Belangrijkste jaartallen uit bet leven van

Carolus Clusius 165

Lijst van uitgaven van Carolus Clusius . . 167

Ter verantwoording 172

Lijst van persoonsnamen 174

Lijst van afbeeldingen 178

Sluiten