Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. 1526—1554:

AFKOMST; JEUGD; STUDIEJAREN, LEUVEN, MARBURG, MONTPELLIER

Charles de 1’Escluse werd geboren in de morgen van de negentiende Februari 1526 te Atrecht.

West-Europa genoot juist van een korte spanne vrede: 14 Januari bad Frans I van Frankrijk de vrede Van Madrid moeten tekenen met Karei V, op 22 Mei werd tussen paus Clemens VII, Venetië, Milaan en Frankrijk de Ligue van Cogpac gesloten met de bedoeling, de grote macht van den Keizer te knotten. Het was de tijd van de voor de Franse staatkunde zo karakteristieke antiHabsburgse politiek. Duitsland zelf werd verscheurd door de beweging der Hervorming en had juist de gruwelen van de Boerenopstand aanschouwd. Slechts het gevaar, dat van de kant van de Turken dreigde, die onder Soliman II een aanval op Hongarije ondernamen, deed in het keizerrijk de kloof tussen Protestanten en Katholieken iets minder diep schijnen, dan hij in werkelijkheid was.

Over de Nederlanden regeerde sedert 1515 Karei V, al ontbraken daaraan in 1526 nog Overijsel, Utrecht, Groningen, Drente en Gelderland. Maar door al zijn andere bezittingen had Karei voor de Nederlanden geen tijd: zijn tante Margaretha van Savoye was hier landvoogdes.

Van deze gewesten was het graafschap Artois juist van Frankrijk losgemaakt in staatsrechterlijke zin: Karei had het van de leenheerlijkheid van den Fransen koning en van onderschikking aan het Parlement van Parijs bevrijd.

Sluiten