Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar cultureel was en bleef Artois door en door Frans, gelijk trouwens bet merendeel van de Zuidelijke Nederlanden.

Het is dan ook aan geen twijfel onderhevig, dat de familie De 1’Escluse, die van onnaspeurlijke tijden af in Artois schijnt te hebben gewoond, van Franse origine was. De naam is denkelijk wel ontleend aan het dorp Lescluse bij Atrecht. Misschien was het dorp wel vroeger het bezit van de familie. Bij de geboorte van Charles en ook al geruime tijd daarvoor was van dit bezit geen sprake meer, hoewel het geslacht nog wel adeldomsrechten bezat.

Charles was de oudste zoon van Michel de 1’Escluse en Guillemette Quincault. Michel bekleedde een administratieve functie bij het klooster St. Vaast te Atrecht. Later bezat hij een heerlijkheid bij Armentières, waarnaar hij zich Seigneur de Watènes kon noemen, een titel, die Charles later als oudste zoon ook voerde.

Erg ruim schijnt de familie het niet te hebben gehad, want, nadat Charles zijn eerste onderwijs had genoten in Atrecht, nam zijn oom, Martin Quincault, groot-prior van de abdij van St. Vaast, zijn verdere opvoeding op zich en plaatste hem op de kapittelschool van het klooster.

Daar vertoefde Charles de 1’Escluse van 1540—’42. De school had een uitstekende naam en het onderwijs was er voortreffelijk.

In 1543 vertrok Charles naar Gent, naar de Latijnse school van Houckaert voor zijn humaniora. Zonder twijfel heeft hij zich in deze periode, 1543—’46, het Nederlands eigen gemaakt, al was het dan het Vlaamse dialect.

In Juli 1546, dus op twintigjarige leeftijd, liet hij zich inschrijven aan de universiteit van Leuven: „Carolus de Lescluse, Atrabatensis”. Hier werd hij opgenomen in het „Collegium trilingue”, waar hij twee jaar lang woonde. Het is dus waarschijnlijk, dat hij een van de tien beurzen had ontvangen, die aan dit collegium waren verbonden.

Aan de wens van zijn vader gehoor gevend, studeerde hij rechten en blijkbaar met succes, want in 1548 ontving hij het diploma van licentiaat. Daarnaast legde hij zich

Sluiten