Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thomas Rehdiger, een zoon van Nicolaus Rehdiger, den stichter van een beroemd handelshuis te Breslau. Thomas had reeds ruim twee jaar te Wittenberg rechten gestudeerd en moest nu, om zijn studie te voltooien en om wat van de wereld te zien, naar Frankrijk. In Wittenberg had men hem Clusius aangeraden en zo kwam Thomas Rehdiger, onder geleide van Hubertus Languetus, die weer naar Parijs terugkeerde, in de Franse hoofdstad aan. Ook een andere Breslauer, Abraham von Jenkwitz, had zich bij het gezelschap aangesloten en stelde zich, toen hij met Rehdiger en Languetus in Mei te Parijs aankwam, eveneens onder de hoede van Carolus Clusius.

Maar reeds in Augustus van ditzelfde jaar moesten zij allen wegens het uitbreken van een uitermate ernstige pestepidemie de stad al weer verlaten. Zij vestigden zich toen in Orleans, in welke stad het godsdienstig fanatisme juist in die dagen hoog oplaaide.

Clusius en zijn beide pupillen beleefden er de gebeurtenissen hevig mee, zo hevig zelfs, dat zij in het einde van de maand September maar met moeite tot de terugkeer naar Parijs konden besluiten.

Maar Abraham von Jenkwitz wijzigde zijn plannen op het laatst nog en ging naar Bourges, om daar te studeren, vermoedelijk omdat Clusius hem niet genoeg vrij liet. Zijn mentor had hem de beginselen van de Franse taal bijgebracht en daarvoor was de jongeman hem zeer dankbaar, wetend, dat hij geen gemakkelijke leerling was geweest, zoals blijkt uit de aanhef van zijn brief uit Orleans van 1 October:

„Om uiting te geven aan en te betuigen, door deugd uitmuntende en door geleerdheid voortreffelijke man, mijn hooggeschatte vriend, mijn dankbaarheid jegens U en mijn goede genegenheid voor de zeer grote ijver en volharding, betoond bij het onderricht en onderwijs aan mij van de beginselen van de Franse taal, waarbij ik weet, dat ik U maar al te dikwijls niet weinig tot last ben geweest, zend ik U deze dunne ring bij deze brief ingesloten, die ik U verzoek voor lief te willen nemen, en ik verzoek u nog

Sluiten