Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeldzame en onbekende gewassen en als vanzelf ontwaakte nu bij anderen de begeerte tot navolging.

Het zenden van zaden, het delen van planten bevorderde de verspreiding der nieuwe gewassen op zeldzame wijze. De brieven van Clusius zijn ons een bewijs, boe een voortdurende uitwisseling van kweekproducten tussen vrienden en bekenden plaats vond.

Het eerst openbaarde zich het verschijnsel bij dames van stand. De brieven van en aan Clusius zijn wederom daarvoor een bewijs. Ik mag volstaan met een enkel voorbeeld uit een brief van Jean de Brancion van 3 Augustus 1571 als antwoord op een brief en „pacquet” van Clusius uit Parijs: „J’ay faict part des hiacinthes a ceulx que m’escripvez a chacun 3 bulbes, et ceulx, qui sont en ceste ville comme ma cousine Van der Noot, George, Rapbael, ma demoiselle Wast el et du Heaume vous remercient; et m’ont prie de vous offrir leurs respons. Je pense bien que mon cousin Van der Dilft, lequel est a Breda, ma cousine de Tbemmeseyk, ma cousine de Heuyter et ma dame de Jyswyck n’en diront moings. J’addresseray les fardeletz a mes dames d’Assendelft, de Loen et de Bouckove, etferaytoutes les respons dont me chargez aux dames a leur retour de Hollande, la ou elles sont encorres”.

Vanuit de hogere heeft deze belangstelling voor planten en bolgewassen zich naar de diepere lagen van de bevolking voortgeplant. Zonder twijfel is een groot deel van deze liefde voor planten toe te schrijven aan Clusius’ invloed. Niet altijd was deze liefde voor Clusius even prettig, want we hebben uit latere jaren talrijke bewijzen, dat deftige dames er niet voor terugdeinsden om tijdens een afwezigheid van den bezitter planten uit zijn tuin te laten ontvreemden. De brutaliteit van een Weense dame ging eens zo ver, dat zij Clusius vol trots later de resultaten van baar kweekkunst toonde!

Illustratief voor de omvang van de plantenkennis van die dagen is een passage uit een brief van Clusius aan Crato, geschreven in Augustus 1569. Daarin spreekt hij over Tulpen, die hij gaarne van iemand uit Constantinopel

Sluiten