Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten uitvoer brengen, hoewel de in Augustus 1570 gesloten vrede van St. Germain de Franse burgeroorlog tijdelijk had beëindigd. Deze plannen, die wegens gebrek aan medewerking van Engeland schenen te zullen uitlopen op een verdeling der gewesten, waarbij de Waalse aan Frankrijk, de Germaanse aan Oranje zouden toevallen, stuitten bij de Nederlanders op geen verzet. Een nationaal bewustzijn ontbrak natuurlijk ten opzichte van de Waalse landen ten enenmale. Wat door omstandigheden van dynastieke aard was samengevoegd bezat immers geen enkele diepere binding. Een eenheid, zoals de Bourgondische vorsten of daarna de Oostenrijkse zich die hadden gedacht, kon in de Germaanse Nederlanden moeilijk enige weerklank vinden, omdat met de Waalse gebieden het samenbindend stambewustzijn ontbrak.

Gedurende de zomermaanden van 1571 vertoefden Clusius en Rehdiger in Frankrijk. Nog in het laatst van Augustus waren zij te Parijs, vanwaar Clusius, zoals wij reeds zagen, met Jean de Brancion in briefwisseling stond.

In dezelfde zomermaanden was de positie van Alva in de Nederlanden niet beter geworden. Gaarne zou hij teruggeroepen zijn, want hij was immers geheel ongeschikt voor een politiek van verzoening, die hij nu op bevel van Madrid moest volgen. Hij ging voort op de eenmaal door hem ingeslagen weg. De Inquisitie veroordeelde en confisceerde. Alva zelf kondigde op 31 Juli de heffing van de 10e en 20e penning af. De gewesten protesteerden, de spanning steeg weer voelbaar, alles wees op een naderende catastrophe.

Na het verblijf in Panjs trokken Clusius en Rehdiger aan het einde van Augustus naar Dieppe, vanwaar zij zich met bestemming naar Dover inscheepten. De beide reizigers verbleven ongeveer zes weken in Engeland en bezochten er in het Zuiden diverse plaatsen. Clusius maakte er kennis met tal van botanici en leerde er Engels. Ook ontmoette hij daar Mathias de 1’Obel.

Lobelius, want onder deze naam is hij bekend geworden, was in 1538 te Lille geboren, had evenals Clusius bij

Sluiten