Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds gebruikt voor zijn in 1574 verschenen „Purgantium historiae”.

Het verschijnen van de „Historia Stirpium Hispaniae” is een belangrijke gebeurtenis geweest voor de beschrijvende plantkunde. Immers, bij de opzet van dit boek werd geheel gebroken met de tot nu toe heersende methode om het utiliteitsbeginsel bij de planten naar voren te brengen. Het boezemde Gusius nauwelijks belang in, of een plant nuttig was voor de medicijnbereiding. Dit was voor hem zeker niet het punt van uitgang. Hij beschreef de planten, die hij had gevonden en die nog niet beschreven waren, en in dit geval de planten van een zeer bepaald gebied geheel alleen om hun zelfs wille. Gusius gaf dus geen boek over geneeskrachtige kruiden of over schadelijke planten of gewassen van betekenis voor huishoudelijk gebruik, neen, Gusius schiep de „flora”. In zijn indeling der planten, gebaseerd op uiterlijke kentekenen wel is waar en niet op fundamentele verschillen, maar toch al met een bewonderenswaardig gevoel voor systeem, verhief hij zich verre boven Dodonaeus, die zich nog steeds op het oude standpunt plaatste. Gusius’ systeem, hoe onvolledig ook, is de eerste stap tot de plantensystematiek van later eeuwen. Zijn aanduiding met één naam voor de geslachten, en voor de soorten de binominale vorm is al ongeveer gelijk aan onze tegenwoordige methode. Zelfs voegt Gusius aan vele namen een auteursnaam toe, daarmede te kennen gevend, dat de plant wordt bedoeld, die door dien schrijver als zodanig is aangeduid en beschreven. Linnaeus heeft later tot een volledig systeem uitgebouwd, wat door Gusius reeds in principe was vastgelegd.

Zo is reeds in de Spaanse Flora het eerste spoor waar te nemen van de begrippen genus en species, maar deze begrippen hebben nog geen vaste omlijning gekregen en Gusius is niet altijd bij zijn aanduidingen zichzelf gelijk.

Nauwkeurig geeft hij reeds in zijn Spaanse Flora de beschrijvingen van de bloemen, vooral als deze van grote omvang zijn, en ook takken, bladeren, vrucht en zaad hebben reeds zijn volle belangstelling.

Sluiten