Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren zelf uit de producerende landen te halen, bracht nu de Engelsen tot hun grote zeevaart, waarbij de begrippen zeeroverij, sluikhandel, ontdekkingsreis en kolonisatie zich niet altijd even gemakkelijk laten scheiden. Dit alles speelde bij Drake, toen hij in 1577 naar West-Indië koers zette en door Straat Magelhaes de Grote Oceaan bereikte, om rond Kaap de Goede Doop in September 1580 in Engeland te landen, een rol. De grote roep, die van deze tocht uitging bereikte natuurbjk door de bovengemelde betrekkingen ook spoedig Antwerpen en dus Clusius, indien al niet zijn Engelse vrienden hem daarvan op de hoogte hebben gesteld.

Clusius slaagde er in Engeland spoedig in om met tochtgenoten van Drake, later met dezen zelf in contact te komen. Op deze wijze ontving hij allerhande mededelingen over vreemde planten van iemand, die ze zelf ter plaatse had gezien, benevens een grote hoeveelheid plantaardige producten, die Drake uit de vreemde gewesten had meegebracht.

Verder blijkt uit talrijke plaatsen in zijn Oostenrijkse Flora, dat hij in dit jaar de Midlands heeft doorkruist en daar vele planten heeft geobserveerd. En aangezien hij tot Juli in Engeland verbleef, had hij ruimschoots gelegenheid talrijke botaniseertochten te ondernemen. Daartoe zullen hem de talrijke connecties, die hij met geleerden en mannen van staat onderhield, van het grootste nut zijn geweest. In elk geval toonde Clusius weinig haast met de terugkeer, al dacht hij menigmaal met angstige zorg aan zijn Weense tuin.

In Engeland bereikte hem de tijding van het overlijden van zijn Vlaamsen vriend Mare Laurin. Gelijk reeds is vermeld, bezat Laurin een zeer zeldzame collectie munten, die hij met grote kosten had bijeengebracht uit alle landen en tijden. De onlusten, die in 1579 en ook nog in het volgend jaar in Vlaanderen in verschillende steden uitbraken, deden Laurin besluiten, naar Frankrijk de wijk te nemen, om zijn schatten in veiligheid te brengen. Onderweg achterhaalde hem evenwel zijn noodlot: door soldaten

Sluiten