Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemming met zijn nauwgezetheid, mij geleerd heeft, als we samen uittrokken, om op verschillende plaatsen planten te zoeken”. Aangezien echter nog het merendeel van de planten overbleef, waarvan Glusius noch van Beythe, noch van iemand anders de inheemse naam kon te weten komen, verzocht hij alle Hongaren, die de Oostenrijkse Flora of de Nomenclator in handen kregen, om zijn botanische onderzoekingen te steunen door de namen na te vragen en de overige planten te voorzien van hun juiste Hongaarse namen, fouten te willen verbeteren in de reeds vermelde, het onderzoek ernaar te willen steunen. Daarom werd het aan de Oostenrijkse Flora toegevoegd als een appendix. En een jaar vroeger, toen Clusius te Német-Ujvar vertoefde, werd door een rondreizend drukker al een afdruk van het manuscript gemaakt ten behoeve natuurlijk van Stephanus Beythe, opdat deze alvast verbeteringen en aanvullingen zou kunnen aanbrengen, wanneer dit nodig mocht zijn. Opmerkelijk is in dit verhand, dat een zesregelig Latijns vers, ondertekend S.B. wel voorkomt op het éne exemplaar van 1583, maar op de Plantijnse uitgave van 1584 is weggelaten.

In hetzelfde jaar 1584 vatte Glusius het plan op, om een nieuw vertaalwerk te beginnen, dit keer uit het Frans in het Latijn en wel van het boek van Pierre Bellon: „Les Observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvées en Grece, Asie, Iudée, Egypte, Arabie et autres pays estranges”, dat in 1553 te Parijs was verschenen.

Bizonder illustratief voor de wijze, waarop de geleerden van die dagen met elkaar in contact kwamen en een treffend inzicht gevend van hun moeilijkheden, zijn enige brieven uit dit jaar.

In Januari 1585 ontving Glusius een brief van Jean Mouton, apotheker te Doornik, met wien hij reeds vanaf 1570 in briefwisseling stond. Uit deze brief zijn de volgende passages gelicht:,, Je feray part de tout ce que porray a Monsr. de Longatre; lequel etoit ceans il y a au jourd’huy huyt jours. Je le party lors, de tout ce qu’il demanda de notre jardin: comme j’ay toujours fait toutes les fois qu’il a

Sluiten