Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

succes is deze Frankforter tuin nooit geworden. De resultaten ervan konden die van de Wener hof zeker niet evenaren. Clusius moest nu te veel aan anderen overlaten, altijd maar in zijn bewegingen belemmerd door het naar zijn mening onjuist behandelde been.

De rest van zijn tijd verdeelde hij tussen zijn vrienden, hetzij zij in Frankfort woonden, hetzij zij daar ter gelegenheid van de messen tijdelijk vertoefden, zijn briefwisseling, die zich haast over geheel Europa uitstrekte en zijn boeken.

Op de voorjaarsmarkt van 1589 verscheen de Latijnse bewerking van twee Franse boekjes van Pierre Bellon, waarover in het vorig hoofdstuk reeds enige malen is gesproken. Het ene was de vertaling van de „Observations”, niet volgens de oorspronkelijke Franse editie, maar volgens de Plantijnse van 1555. Het verscheen onder de titel: „Plurimarum singularium et memorabilium rerum in Graecia, Asia, Aegypto, Iudaea, Arabia, aliisq. exteris Provinciis ab ipso conspectarum Observationes, tribus libris expressae. Carolus Clusius Atrebas e Gallicis Latinas faciebat”.

Het tweede boekje was de Latijnse bewerking van „Les Remonstrances sur le Default du Labour et Culture des plantes et de la cognoissance d’icelles. Contenant la maniere d’affranchir et apprivoiser les arbres sauvages”. Deze uitgave was in 1558 te Parijs verschenen en van Clusius’ standpunt gezien belangrijker dan Bellon’s vissenboeken, zijn vogelboek of zijn werk over de coniferen. Want „Les Remonstrances” gaf een relaas over vreemde boomsoorten, waarvan Bellon de invoering in Frankrijk gewenst achtte.

Toen deze boekjes verschenen, was Clusius al weer lang in overleg met Plantijn over een volledige uitgave van zijn werken in één deel. Plantijn voelde voor dit plan zeer veel.

De connecties met Plantijn waren voor Clusius heel wat handiger geworden, nu hij in Frankfort woonde. Want daar was Plantijn tijdens de messen altijd vertegenwoordigd door zijn schoonzoon Moretus, die er de uitgaven in voorraad had en verkocht. Maar, helaas, midden in de

Sluiten