Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sir Walt er Raleigh. This fore book is made in Englisb by Thom. Hariot”. En nog in hetzelfde jaar verscheen bij denzelfden uitgever: „Admiranda narratio fida tarnen, de commodis et incolarum ritibus Virginiae, nuper admodum ab Anglis, qni a Dn. Ricbardo Greinville eqnestris ordinis viro eo in coloniam anno MDLXXXY deducti sunt inventae, sumtus faciente Dn. Waltero Raleigh etc. Nunc autem primum latio donata a C.C.A.”.

Besebeidenlijk verborg zich achter deze initialen Garolus Clnsius Atrebas. Yermoedelijk was het honorarium, aan dit vertaalwerk verbonden, een welkome, misschien wel dringend noodzakelijke vermeerdering van zijn uiterst karige inkomsten.

De gebroeders De Bry legden hiermede de grondslag van een serie reisverhalen, bekend geworden onder de titel: „Americae pars I—IX” (Collectio peregrinationum in Indiam Occidentalem), een serie, waaraan later ook Bernardus Paludanus zijn medewerking verleende.

Hoe goedhartig Carolus Clusius was, werd op ondubbelzinnige wijze in 1590 nog eens weer door hem bewezen. Zijn broer Bernard, die vroeger zich in Rouaan had gevestigd, was wegens de troebelen, die Frankrijk onveilig maakten, vandaar in de zomer naar Rijssel verhuisd, waarheen in het najaar ook zijn vrouw en kinderen óverkwamen. Hij had zijn zaken in Rouaan natuurlijk in de steek moeten laten en met zijn geldelijke omstandigheden was het treurig gesteld. Bovendien begon de ouderdom zich door Verval van krachten te doen gevoelen en heimwee naar Rouaan zich van hem meester te maken. Zijn brieven waren verre van opgewekt.

En ziet! Clusius stond de inkomsten van zijn leen voor een geheel jaar aan zijn broeder af, hoewel toch waarlijk zijn eigen fmantiën niet zo bizonder mild vloeiden. Dit bracht wel een belangrijke verbetering in de kommervolle omstandigheden, waarin het huisgezin van Bernard verkeerde en deze toonde zich ook zeer dankbaar („Je vous remercie bien humblement du don quil vous plaist nous faire dune annee du revenue de vostre fief, car ne lavons

Sluiten