Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook al waren wij nog steeds met Spanje in oorlog, het kwam in Holland in geen hoofd meer op, dat de verkregen vrijheid ooit nog ernstig zou kunnen worden bedreigd. De Staten aarzelden zelfs geen moment, om door het zenden van een troepenmacht naar Luxemburg de moeilijkheden van Hendrik IV te verlichten. Zelfs deinsde men er al niet voor terug om de oorlog naar andere werelddelen over te brengen.

In Holland bemerkte men van de oorlog nauwelijks iets. Deze speelde zich immers af aan de grenzen! In steden als Delft of Leiden verliep het leven niet anders dan het in vredestijd zou hebben gedaan.

Dank zij de zorgen van de Staten en het stadsbestuur, was Leiden na het beleg een periode van nieuwe ontwikkeling ingetreden. Grote aandacht voor de door de oorlog geheel te niet gegane nijverheid, vooral voor de lakenindustrie, bracht spoedig nieuwe bedrijvigheid en welvaart. Weliswaar was men niet meer in staat de industrie van zware Leidse lakens uit zijn doorgaand verval op te heffen, maar de opkomst van de „Nieuwe Draperie”, van lichtere weefsels, dekens, lichte lakens, lrnnen stoffen enz. vergoedde alles. Deze industrie had a§n* ontstaan te danken aan veelal vreemde, meest Vlaamse vluchtelingen. In de tijd, dat Clusius zich in Leiden kwam vestigen, moet het aantal weefstoelen voor de nieuwe draperie zeker op een duizendtal worden geschat, hetgeen op een bevolking van ongeveer 15 000 inwoners stellig zeer aanzienlijk is te noemen. Technische verbeteringen, nieuwe verfstoffen, nieuwere weefmachines, zoals de lintmolen, werkten aan deze bloei mee. Tegelijk met deze industrie ontwikkelde zich de wolhandel vanuit Spanje, Schotland en de Oostzeelanden; Frankrijk, Spanje en Italië werden nieuwe afnemers. Met de nevenbedrijven waren in de lakenindustrie veel meer dan de helft der Leidenaars betrokken. Bijna werd de stad een stad van neringdoenden en handwerkslieden.

Naast de textielnijverheid vormde ook het boekdrukken en -binden, mitsgaders de boekhandel een belangrijke tak

Sluiten