Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van Clusius van 1594, zoals men in Uppsala wederom die van Linnaeus heeft gereconstrueerd. Wie, gelijk schrijver dezes, de zeldzame charme heeft ondergaan van de „Linné-tradgarden”, zal zeker wensen, dat ook eens de gelegenheid worde geboden om op dezelfde wijze onzen groten botanicus te eren en te huldigen.

Wat tenslotte de vrienden betreft, over hen had Clusius geen klagen. Er waren er in Leiden, met wie hij gaarne en zoveel als hem dat mogelijk was, verkeerde, er waren oude, getrouwe binnen- en buitenlandse correspondenten, er was in Den Haag Marie de Brimeu, die hem met kleine geschenken vertroetelde en hem, toen hij weer eens last ondervond van dieven, nogmaals haar tuin aanbood „pour y transporter ce que vous aves au vostre. L’on y porra mestre de nuict une couple de bon chien pour le garantir des laron et vous me feries plaisir de faire veiller pour quelque iour toute les nuit en vostre jardin quelq homme et fort volontier ie le payerey pour voir sy nous ne sorions atraper le larron”.

De Nederlandse kring van bewonderaars en vrienden werd reeds dadelijk na de aankomst van Clusius in Leiden vergroot met enige Zeeuwse plantenliefhebbers. Deze verkeerden zo ongeveer in dezelfde omstandigheden als Bernardus Paludanus in Enkhuizen. Ook hen bracht de belangrijke scheepvaart allerlei Mediterrane en Oosterse waren. Nadat Balthasar de Moucheron, die zich na de val van Antwerpen in Middelburg had gevestigd, eerst de vaart op de Witte Zee door het stichten van een factory te Archangel krachtig had aangepakt, wierpen de Zeeuwen zich met energie op de handel met Italië en het Turkse Rijk. Zelfs dreven zij handel met de Kaap Verdische eilanden en de kust van Guinea, waarbij zij er niet tegen op zagen om langs de rivieren ver in de binnenlanden door te dringen.

Spoedig zou men nog verder gaan. Want in 1592 was in Enkhuizen teruggekeerd Jan Huyghen van Linschoten, die gedurende een lange reeks van jaren secretaris was geweest van Vincente da Fonceca, aartsbisschop van

Sluiten