Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook getoond, aangenaam. Het Franse spreekwoord luidt: „a cheval donné il ne faut point regarder en la bouche”. Wat U betreft, ik dank ook U voor uw zorg en de korte regeling van de zaak, want ik ben van oordeel, dat dubbel gegeven is, wat snel gegeven wordt”.

Inderdaad worden in de „Index variorum, insignium Librorum, tam Historicorum, Medicorum, Juridicorum, quam Theologicorum, qui servantur in Bibliotheca Enchusana” (Enchusae, typis Henrici a Straalen, anno 1693), dat wil zeggen in de catalogus van de Librije van de Westerkerk van Enkbuizen, aangetroffen: no. 185, Clusii Plantarum Historia, en no. 191, Clusii Exotica! Nog heden ten dage zijn daar deze door Clusius zelf aan de vroedschap van de stad Enkhuizen gezonden exemplaren aanwezig, voorzien van zijn eigenhandig geschreven opdracht.

In „Rariorum Plantarum Historia” schreef hij: „AmPÜ ssimis Viiis, Praetori, Consulibus, Senatui urbis Enchusae auctor D.M.” In de „Exoticorum libri decem” staat: „Nobilibus et amplissimis Viris Praetori Consilibusque urbis Enckhusae Auctor D.M.” In beide boeken tekende Paludanus aan: „Liber Bibliothecae Enckhusanae dono authoris”, gelijk op de afbeelding is te zien.

Ook in andere steden bemiddelde Paludanus in zulke kwesties. Want 9 Mei 1606 schreef Paludanus aan Clusius: „Uit uw brief heb ik gezien, dat gij nog niet weet, wat ik bedoeld heb. Ik bedoelde namelijk een exemplaar niet voor de Hoomse raadsleden of burgemeesters, maar voor de Hoomse magistraten, aan wie, naar ik weet, gij nog niet een exemplaar gezonden hebt, aangezien mij dit te kennen is gegeven door een vriend, die tot die kring behoort. U gelieve het boek bij de eerstkomende gelegenheid te zenden, vergezeld van uw brief of uw opdracht aan de genoemde magistraten. Ik van mijn kant zal zorg dragen, dat gij het honorarium ontvangt”.

In de brieven, die Clusius in deze jaren met zijn vrienden nog wisselde, neemt de binnen- en buitenlandse politiek feitelijk geen plaats meer in. Trouwens, met wie had Clusius nog iets te bespreken? De oude vrienden waren

Sluiten