Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gename aard. Nicolas Fabri de Peiresc had Clusius in het voorjaar van 1605 uitgenodigd om hem in Provence te komen opzoeken („Nous y avons une maison oü j’ay faict quelque sesjour eest automne passé, mais je vous asseure que ce n’a pas esté sans vous y regretter, car je vouldrois hien vous y tenir, pour vous y caresser suivant noz petites forces, et vous y faire remarquer des plus belles et plus rares plantes de toute la Provence, et nommement le Styrax qui y croist en grande abondance”), maar deze invitatie, hoe goed ook bedoeld, was door Clusius met het oog op zijn ouderdom en invaliditeit afgeslagen.

Toen begaf Fabri zelf zich maar op weg en stak van Frankrijk naar Engeland over. Daar ontmoette bij o.a. Lobelius, die in 1605 juist een vermeerderde uitgave van zijn „Stirpium adversaria” had gepubliceerd.

Vandaar kwam Fabri naar de Nederlanden over om ook Clusius te bezoeken. Het lijdt geen twijfel, of het bezoek was door beiden met grote spanning tegemoet gezien: Clusius zou eindelijk aanschouwen een van zijn jonge vereerders en enthousiaste medewerkers, Fabri, den man, die een wereldreputatie genoot op het gebied der botanie, een wetenschap, die hemzelf zo na aan bet hart lag en waaraan hij naar zijn bescheiden vermogen van amateur ook zijn krachten gaf.

Het is evenmin twijfelachtig, of het bezoek was even aangenaam voor den Fransen edelman als voor den ouden, eenzamen geleerde. Wat het onderwerp van gesprek is geweest, behoeft waarlijk niet uiteengezet te worden!

In 1607 zond Clusius een grote hoeveelheid aantekeningen van historische aard naar Jacq. Aug. de Thou ten behoeve van diens „Historiae sui temporis” met de volgende mededeling: „Je vous envoye le peu que j’ay pu recueiller de mes Ephemérides, ou de mes joumaux pour ce que tous les ans je marqué tous les jours de chaque mois, les letres que je recoy de ceux qui m’escrivent et la reponse que je leur fay: et quand je puis entendre quelque chose digne, (selon mon petit jugement) d’en tenir mémoire, j’en tien note auxdicts journaux remarquant le

Sluiten