Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een epitaphium gehangen: een koperen plaat in een houten lijst, voorzien van de volgende inscriptie:

Bonae memoriae CAROLI CLUSII Atrebatis POS.

Qui ob nominis celebritatem probitate, eruditione, tum rei inprimis Herbariae illustratione partam, inter aulae Caes. familiares allectus; et post varias peregrinationes a nobb. demum et ampliss. DD.

Curr. et Coss. in banc urbem condecorandae Academiae evocatus, et stipendio pub. per annos XVI bonoratus, XXCIVm AE. S. annum ingressus obiit celebs IV. Apr. M.DC.IX.

Toen in 1819 de Lieve Vrouwenkerk moest worden afgebroken, is dit gedenkteken naar de Pieterskerk te Leiden overgebracbt.

Wat er met de bezittingen van Clusius is gebeurd, is niet bekend. De Leidse universiteitsbibliotheek bezit exemplaren van „Rariorum Plantarum Historia” en van „Exoticorum libri decem”, die ongetwijfeld aan Clusius hebben toebeboord. De grote collectie brieven, door Clusius in de loop van vele jaren van wijd en zijd van talloze bekende, ja beroemde personen ontvangen, kwam in banden van den Leidsen hoogleraar Bonaventura Vulcanius, professor in de „Griexe tale, ende vrye consten ende scientien van dien”, die deze verzameling bij zijn dood in 1614 aan de Leidse universiteitsbibliotheek vermaakte.

Maar waar de bibliotheek van Clusius is gebleven, waar zijn verzamelingen, zijn planten, zijn herbarium, zijn fossielen zijn heengegaan, we weten het niet.

Sluiten