Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^EDERLANDSCHI^^Ü^^H^^aï

Editie Schuurman & Jordens No. 26

I Besmettelijke Ziekten

Wet van den 21sten Juli 1928, S. 265, houden-L de voorzieningen tegen besmettelijke ziekten % (Besmettelijke-Ziektenwet S. 1928,

N°. 265).

Wet van den 28sten Maart 1877, S. 35, tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen.

Wet van den 6den Mei 1922, S. 272, tot toepassing van middelen voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden

met aanteekeningen, besluiten enz. ter uitvoering en alphabetisch register

DOOR

Dr. L. LEIJDESDORFF '

Secretaris-Rentmeester der Stichting Stdlrath Academisch Ziekenhuis te Utrecht

DERDE DRUK /

N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

W.E.J.TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1936

Voor mogelUke aanvullingen en wijzigingen zie men achter het register

Sluiten