Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

14 September 1935, S. 574. Besluit tot nadere vaststelling van een model voor gezondheidsbrieven ten behoeve van uitgaande zeeschepen, laatstelijk vastgesteld bij Koninklijk besluit van

22 Februari 1927, S. 37 274

26 October 1935, S. 626. Wet tot regeling van het sanitair toezicht op de luchtvaart 276

11 Februari 1936, S. 840. Besluit tot uitvoering van de wet van 26 October 1935 (Staatsblad n°* 626) tot regeling van het sanitair toezicht op de luchtvaart 284

Bij besluit van 8 December 1931, S. 501, is aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw opgedragen de zorg voor de zaken o. a. betreffende de beteugeling van besmettelijke ziekten, het weren van besmetting door uit zee aankomende schepen en het toepassen van middelen voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden en is de naam van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Landbouw gewijzigd in dien van Ministerie van Binnenlandsche Zaken.

Bij besluit van 8 Juni 1933, S. 311 is de zorg voor deze zaken opgedragen aan het daarbij ingestelde Ministerie van Sociale Zaken.

Voor zooveel noodig is hiermede in den tekst der wetten en bijlagen rekening gehouden.

VERKORTINGEN:

M. v. T. Memorie van Toelichting betreffende het wetsontwerp.

V. V. Voorloopig Verslag 2® Kamer.

M. v. A. Memorie van Antwoord op het Voor¬

loopig Verslag.

C. V. Luttenberg's Chronologische Verza¬

meling.

N. J. Nederlandsche Jurisprudentie.

A. B. Administratieve en Rechterlijke Be¬

slissingen.

S. Staatsblad.

W. Weekblad van het recht.

Sluiten