Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET

van den 21sten Juli 1928, S. 265,

houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten.

(Besmettelijke-Ziektenwet S. 1928, n°. 265.) Zooals deze is gewijzigd bij de wet van 30 December 1929, S. 589 en van 29 November

1935, S. 685 (tot verlaging van de openbare uitgaven).

Zie omtrent deze wet:

Bijl. Band. 2e Kamer 1923/1924, n°. 297, 1—4; 1924/1925, n°. 63,1—4; 1925/1926, n°.29; 1926/1927, n°. 26, 1—17; 1927/1928, n°. 10, 1—13.

Hand. id. 1926/1927, bladz. 1913—1934, 1936—1950, 2146—2158; 1927/1928, bladz. 1923—1942, 2290—2295.

Hand. P Kamer 1927/1928, bladz. 1035—1037, 1091—1094.

Zie omtrent de wet van 29 November 1935, S. 685 :

Bijl. Hand. 2e Kamer 1934/1935, n°. 362, 1—16; 1935/1936, n“. 7, 1.

Hand. id. 1934/1935, bladz. 2102—2141; 2162—2189; 2195—2209; 2221—2245; 1935/

1936, bladz. 26—34 ; 52—97 ; 100—173.

Bijl. Hand. le Kamer 1935/1936, n°. 7, bladz. 1—24.

Hand. id. 1935/1936, bladz. 107—150.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten ;

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wette-

Sluiten