Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6

van die gemeente. Indien den burgemeester niet bekend is, naar welke gemeente die persoon vertrokken is, maakt hij het verbod in één of meer dagbladen bekend.

Zie het op blz. 73 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 1 October 1929, S. 448.

— Dit artikel zal voorzien in een leemte, die in de laatste jaren sterk gevoeld is. Een melkslijter, typhusbacillendrager met eenige leden van zijn gezin, bleek oorzaak te zijn geweest van ettelijke typhusgevallen in Amsterdam. Diphtherie bleek eenige malen in een school uitgebroken doordat een onderwijzer of onderwijzeres drager was van diphtheriebacillen. In dergelijke gevallen moet op wettelijken grondslag kunnen worden ingegrepen. Het verbod, dat dit artikel mogelijk zal maken, zal niet blijvend behoeven te zijn. Zoodra de persoon vrij is van virulente ziektekiemen, moet het worden opgeheven.

Aangezien hier een terrein betreden moet worden, dat nog niet in allen deele bekend is, wordt in het tweede lid beroep op den Minister open gelaten. Niet omdat deze meer van de zaak zal weten dan de inspecteur, maar omdat deze de gelegenheid heeft andere erkende deskundigen te hooren en zoo tot een beslissing te komen die hij, staande boven het geval, beter dan een ander kan nemen. (M. v. T.)

— Sluiting van een bedrijf — zooals in het Voorl. Verslag werd aanbevolen — zou een bestaan kunnen vernietigen. Dit zou veel verder gaan dan noodig is. Heeft men eenmaal ontdekt, uit welk bedrijf de besmetting voortkomt, dan kan krachtens artikel 22 (art. 14 der wet) het vervoer van verdachte voorwerpen of van verdachte eet- of drinkwaren worden belet; daarnaast is de drager van ziektekiemen ook vrij spoedig op te sporen, omdat — naar de ervaring tot dusver leerde — alleen in kleine bedrijven, waar men dus met enkele personen te maken heeft, dit gevaar zich voordoet. De ziektekiemdrager kan uit het bedrijf verwijderd worden, tijdelijk of blijvend. In theorie kan onverwijlde sluiting van het bedrijf het snelst en meest af doende zijn, het middel is voor de praktijk te drastisch. (M. v. A.)

Sluiten