Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

Art. 14

Art. 14. 1. De burgemeester kan op

advies van een geneeskundige gelasten reiniging en ontsmetting door een door Onzen Minister goedgekeurden ontsmettingsdienst van gebouwen, vaartuigen en voertuigen en van voorwerpen, goederen of waren, die gevaar voor verspreiding van een besmettelijke ziekte opleveren. Bij verzet tegen eenigen maatregel kan hij het gebouw sluiten en onder politiebewaking stellen en het vaartuig of voertuig in beslag nemen.

2. De burgemeester kan op advies van een geneeskundige doen beletten het vervoer van verdachte of voor het overbrengen van besmetting vatbare voorwerpen uit een gebouw, erf, vaartuig of voertuig, waar een geval van besmettelijke ziekte voorkwam of voorkomt; hij kan op advies van een geneeskundige mede beletten het gebruik van eet- of drinkwaren, die gevaar voor verspreiding van een besmettelijke ziekte opleveren en doet die voorwerpen en waren zoo noodig in beslag nemen en verzegelen.

3. De inspecteur kan den burgemeester schriftelijk verzoeken, een of meer van de maatregelen, bedoeld in dit artikel, toe te passen. De burgemeester geeft daaraan gevolg. Indien hij evenwel daartegen bezwaar heeft, kan hij binnen 12 uren, nadat hem dat verzoek bereikte, de beslissing van Onzen Minister vragen, onder opschorting van den maatregel. Hij voert de beslissing van Onzen Minister onverwijld uit.

j In dit artikel zijn samengevat de maatregelen van ontsmetting en reiniging ten aanzien van huizen enz., die in de wet voorkomen in de artt. 3 en 4. De wet noemt in art. 3 slaapsteden

Sluiten