Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36

advies van den inspecteur aan evenbedoeld hoofd bericht heeft gezonden, dat het bezwaar tegen de toelating is vervallen.

3. Indien de burgemeester bezwaar heeft tegen het advies van den inspecteur, of meent, dat deze ten onrechte zich van advies onthoudt, kan hij de beslissing van den hoofdinspecteur vragen; indien de inspecteur advies heeft gegeven, voert hij dit inmiddels uit. De burgemeester voert de beslissing van den hoofdinspecteur onverwijld uit.

4. Met toestemming van Onzen Commissaris in de provincie kan de burgemeester de toepassing van dit artikel geheel of ten deele opdragen aan een wethouder.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 30 December 1929, 8. 689.

Art. 17c. 1. Het bewijs van bezwaar

tegen de inenting wordt, wanneer het een meerderjarige betreft, door dezen zelf, wanneer het een minderjarige betreft, door hem, die de ouderlijke macht heeft, of door den voogd gevraagd aan den burgemeester van de woonplaats, door het indienen van een onderteekend en gedagteekend verzoek, dat gegrond moet zijn, hetzij op gezondheidsbezwaar, hetzij op gewetensbezwaar tegen de inenting.

2. Indien het verzoek niet voldoet aan het bepaalde in artikel 17d of artikel 17e, blijft het buiten behandeling.

3. Indien de persoon, te wiens behoeve het verzoek werd ingezonden, meerderjarig wordt vóórdat het bewijs van

Sluiten