Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 87

een gezondheidsdienst heeft, hetzij ingevolge wettelijk voorschrift, hetzij alleen ingevolge plaatselijke verordening, onder goedkeuring van Onzen Minister, gelden de bepalingen van deze wet met de hierna volgende wijzigingen:

A. 1°. De kennisgeving, bedoeld in artikel 2, wordt gedaan aan den directeur van den gezondheidsdienst, binnen welks gebied de lijder of de vermoedelijke lijder zich bevindt. De directeur doet van het vaststellen van een geval van besmettelijke ziekte binnen 24 uur, nadat het tot zijn kennis is gebracht of hij er zelf toe heeft medegewerkt, mededeeling aan den burgemeester van de gemeente, binnen welke de lijder zich bevindt en aan den inspecteur.

2°. Indien de geneeskundige een geval van besmettelijke ziekte van groep A vermoedt, kan de directeur van den gezondheidsdienst het oordeel van den inspecteur vragen. Diens uitspraak is beslissend voor de toepassing van deze wet op het geval.

B. Voor de toepassing van artikel 3 en van artikel 4, tweede en zesde lid, treedt de directeur van den gezondheidsdienst in de plaats van den door den burgemeester onder goedkeuring van den inspecteur aangewezen geneeskundige; voor de toepassing van artikel 9, eerste lid, en van artikel 23, eerste lid, treedt hij in de plaats van den door den burgemeester na advies van den inspecteur aangewezen geneeskundige.

C. Voor de toepassing van artikel 8, derde lid, van artikel 11 en van artikel 13 treedt de directeur van den gezondheidsdienst in de plaats van den inspecteur.

Sluiten