Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 38

Kon bij de samenstelling van dit ontwerp niet worden gerekend met wettelijke invoering van gezondheidsdiensten, er kon wel voorziening worden getroffen voor die gemeenten, die een gezondheidsdienst hebben, en voor het geval dat die diensten, die op den duur onmisbaar zijn, algemeen zullen zijn ingevoerd. Heeft een gemeente een gezondheidsdienst, die door de Regeering is goedgekeurd, dan kan deze dienst de leidende taak van den inspecteur overnemen; de inspecteur krijgt dan de taak van toezicht. (M. v. T.)

Art. 38. Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen dag.

Bij besluit van 1 October 1929, S. 447, is de datum van inwerkingtreding bepaald op 4 October 1929.

Art. 39. Deze wet kan worden aangehaald onder den titel „BesmettelijkeZiektenwet” onder vermelding van jaargang en nummer van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928.

WILHELMINA.

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, J. B. Slotemaker de Brüïne.

De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landb., J. B. Kan.

(Uitgeg. 20 Aug. 1928.)

Sluiten