Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 12 September 1929, n°. 1700 H, Afdeeling Volksgezondheid ;

Gelet op de wet van 21 Juli 1928, Staatsblad n°. 265, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten;

Den Baad van State gehoord (advies van 24 September 1929, n°. 42);

Gelet op de nadere rapporten van Onze voornoemde Ministers van 27 September 1929, n°. 1789 H, afd. Volksgezondheid en van 30 September 1929, n°. 8710, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan het navolgende te bepalen:

Art. 1. Dit besluit verstaat onder „Onzen Minister” den Minister, belast met de uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265),1 „Hoofdinspecteur” en „Inspecteur” onderscheidenlijk den Hoofdinspecteur en den Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, die belast zijn met het toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten, „de wet” de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265).

2. 1. De ziekten, waarop artikel 3 van de wet van toepassing is (groep A), zijn : pest; cholera; gele koorts; vlektyphus; febris recurrens; variola major (pokken).

2. De ziekten, waarop artikel 4 van de wet van toepassing is (groep B), zijn: febris typhoidea;

paratyphus : 1. typheuze vorm; 2. gastroenteritische vorm;

variola minor (alastrim); febris undulans; dysenteria bacillaris; dysenteria amoebica; roodvonk; diphtherie;

1 Zie de desbetreffende aanteekening op blz. 6.

Sluiten