Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Kresolzeepwater, versch bereid door één volumen kresolzeepoplossing als voorgeschreven in de Nederlandsche Pharmacopee, 5de uitgave, te mengen met 19 volumina zuiver water. De vloeistof bevat ongeveer 2% pet. ruw kresol. Zoo mogelijk worde van warme oplossingen gebruik gemaakt; voorwerpen, ontsmet met kresolzeepwater, worden nabehandeld met gewoon water;

5°. a. Gebluschte kalk ; b. Kalkmelk. Deze laatste moet versch bereid worden door één volumen gebluschte kalk te mengen met 3 volumina water;

6°. Chloorkalk of andere chloorverbindingen die ten minste 20 pet. werkzaam chloor bevatten en in goed gesloten flesschen worden bewaard buiten invloed van het licht;

7°. Formaldehyde;

8°. Zwaveligzuurgas;

9°. Phosphorus;

10°. Petroleum;

11°. Heete lucht boven 70° C.;

12°. 10 pet. zeepwater, te verkrijgen door

100 gram zachte zeep met een vetzuurgehalte van ten minste 38 pet. op te lossen in een liter warm water;

13°. Cyaanwaterstofgas of cyaanverbindingen, in zoover deze laatste in staat zijn ratten en muizen, alsmede insecten en hun eieren te dooden.

B. Wijze van ontsmetting en reiniging.

§ 1. Voorschriften omtrent het ontsmetten en reinigen van besmette of van besmetting verdachte voorwerpen.

Het vervoer van besmette, van besmetting verdachte of van voor reiniging aangewezen voorwerpen, die niet in de woning of op het erf kunnen worden ontsmet, gereinigd of verbrand, naar de plaats van ontsmetting, reiniging of verbranding moet geschieden in met sublimaatoplossing of met een gelijke hoeveelheid water verdund kresolzeepwater gedrenkte zakken, die in waterdichte kisten gepakt worden, welke daarna goed worden gesloten.

Kleedingstukken, beddegoed, bedden, matrassen, tapijten en alles van dien aard, wat

Sluiten