Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den lijder in aanraking of in diens naaste omgeving is geweest, of door hem tijdens de ziekte is gebruikt, worden zoo mogelijk door verzadigden stoom op atmospherischen druk of daarboven ontsmet.

Voorwerpen, die zonder nadeel kookhitte kunnen verdragen, zooals linnen, katoen, eeten drinkgereedschap, enz. kunnen ook in een van een deksel voorzienen pot, in eene ruime hoeveelheid eener oplossing van 2 deelen soda in 100 deelen water ondergedompeld en gedurende ten minste een kwartier worden gekookt. Ook kunnen deze voorwerpen gedurende ten minste 2 uren in kresolzeepwater, met de gelijke hoeveelheid gewoon water verdund, worden ondergedompeld en daarna gewasschen.

Lijf- en bedgoederen en andere voorwerpen, die kennelijk met uitscheidingen van den lijder zijn bevuild, mogen niet vooraf worden gespoeld.

Voorwerpen, welke schade zouden lijden of wel geheel bedorven zouden worden door den waterdamp in een ontsmettingsoven of door koken, zooals pelswaren, lederwerk, ingebonden boeken, sommige kleedingstukken, enz. kunnen behandeld worden bij voorkeur in een bepaaldelijk daartoe aangewezen toestel, waarvan het model door den inspecteur is goedgekeurd, door ze overvloedig met eene oplossing van formaldehyde te bestuiven (door middel van een spray-apparaat) en daarna flink te borstelen.

Voorwerpen, die gewasschen kunnen worden en bepaaldelijk die, welke kookhitte niet verdragen, zooals voorwerpen van wol, flanel, caoutchouc, kunnen ook gedurende ten minste 2 uren in kresolzeepwater, met de gelijke hoeveelheid gewoon water verdund, worden gedompeld, daarna gewasschen en gedroogd.

Meubelen, huisraad, springveer matrassen en dergemke voorwerpen worden voor zooveel noodig met sublimaatoplossing ter dege afgewasschen en vervolgens met lappen nauwkeurig af gewreven, welke lappen daarna worden verbrand. Voorwerpen, die voor behandeling met sublimaat niet vatbaar zijn, zooals voorwerpen van metaal, worden met kresolzeepwater behandeld.

Sluiten