Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer bij het heerschen van eenige besmettelijke ziekte verzamelingen van mest of ander vuil worden opgeruimd, moet dat vuil, na zoo noodig en zoo mogelijk behandeld te zijn met chloorkalk, worden verbrand of op een daarvoor geschikt terrein diep ondergeploegd. Bij vermoeden of zekerheid van besmetting wordt de bodem, waarop zij hebben gelegen, met een voldoende hoeveelheid kresolzeepwater of kalkmelk begoten of met chloorkalk, met een weinig water aange¬

mengd, behandeld.

Wanneer wegruiming niet mogelijk of niet raadzaam is, bedekke men den vuilnishoop of mestvaalt of het verspreide vuil met een laag chloorkalk, met een weinig water aange¬

mengd.

Ierputten worden behandeld als hieronder voor beerputten is aangegeven.

Bij het voorkomen van cholera en bij het epidemisch heerschen van febris typhoidea, een van de beide vormen van paratyphus of dysenteria bacillaris, worden openbare privaten en urinoirs en andere privaten en urinoirs, die niet uitsluitend door personen uit één en hetzelfde huisgezin worden gebruikt, zooals in hotels en slaapsteden, scholen en openbare gebouwen, dagelijks ontsmet, door er een ruime hoeveelheid kalkmelk of chloorkalk in te storten. Ook de trechters worden met een behoorlijke hoeveelheid bedeeld. De zitting van het privaat, de vloer, de deur en de wervels, klinken, knoppen, haken, knippen of sleutels worden met kalkmelk of kresolzeepwater gewasschen. Op gelijke wijze wordt gehandeld met die privaten en urinoirs, welke wel alleen voor de leden van één huisgezin bestemd zijn, maar in welke de uitwerpselen zijn gestort van lijders aan die ziekten, welke niet volgens de in § 3 gegeven voorschriften zijn ontsmet.

Beerputten mogen in de bovengenoemde gevallen niet geledigd worden, dan nadat zij ten minste 12 uren te voren zijn ontsmet, door den inhoud met kalkmelk of chloorkalk te bedeelen en daarna te roeren. Als maatstaf wordt hierbij aangenomen, dat 10 K.G. gebluschte kalk of 5 K.G. chloorkalk voldoende zijn voor een M8. faecaliën.

Sluiten