Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. Telken jare in de maand Januari wordt de lijst der entstofinrichtingen, die van Onzen Minister de vergunning hebben ontvangen, in de Ned. Staatscourant geplaatst1.

26. Ons besluit van 29 Februari 1912 (,Staatsblad n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 16 Mei 1928 (,Staatsblad n°. 179), vervalt.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Loo, den 17den Januari 1930.

WILHELMINA.

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, T. J. Verschuur.

(TJitgeg. 6 Februari 1930.)

1 Zie de noot op artikel 5 van dit besl it.

Sluiten