Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model N°. 9a (artikel 17, 2e lid, van het Koninklijk besluit van 17 Januari 1930, Staatsblad N°. 16).

Jaar

Lijst van leerlingen in het bezit van een verklaring volgens model N°. 1, 2 of 3.

Naam en voor- ü ö In het bezit I

<j namen der leer- ff- van een ver-

2- lingen,die in . 2 5 klaring vol-

°g . . met een der ® ® gens model BlJzon'

g verklaringen • • dorheid volgens model °S o ^ ^ v „

| N°.1,2 of 3 tot §■§-??! den' f1 de school zijn o ö;

toegelaten. §■ | ? **

I ^•

Model N°. 9b (artikel 17, 2e lid, van het Koninklijk besluit van 17 Januari 1930, Staatsblad N°. 16).

Jaar

Lijst der leerlingen in het bezit van een verklaring volgens model 4 (éénmaal zonder goed gevolg ingeënt).

Naam en voor- s? e?

0 namen der leer- ? |T

f lingen, die met 3 B ^"“erida'

2 een verklaring <1 < °Pae vfrK1t, , ,

1 volgens model « U nng ophondt derhe-

I N°. 4 in de g. | van kracht te den

£B school zijn o Zljn*

toegelaten. h g*

O) OQ

I i j

Sluiten