Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET

van 28 Maart 1877, S. 35,

tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen.

Zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886, S. 64, 8 April 1893, S. 63, 21 Juni 1901, S. 157, 31 Juli 1915, S. 346,1 in haar toenmaligen tekst is bekend gemaakt bij besluit van 24 September 1915, S. 405 en daarna is gewijzigd bij de wetten van 27 November 1919, S. 784 en 24 Maart 1922, S. 135.

Zie omtrent deze wet:

Bijl. Hand. 2® Kamer 1875/76, n°. 196, 1—3; 1876/77, n°. 59, 1—3, 6—9.

Hand. 2® Kamer 1875/76, bladz. 1729; 1876/77, bladz. 54, 71, 796, 849—854,857—867.

Hand. 1® Kamer 1876/77, bladz. 204, 206— 209, 213, 222, 226, 245.

Zie omtrent de wijzigingswet van 31 Juli 1915, S. 346 :

Bijl. Hand. 2® Kamer 1914/15, n°. 292, 1—9. Hand. 2® Kamer 1914/15, bladz. 1742. Hand. 1® Kamer 1914/15, bladz. 437.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

1 Door de wet van 31 Juli 1915, S. 346, is de wet van 28 Maart 1877, S. 35, in overeenstemming gebracht met de Internationale Sanitaire Overeenkomst, den 17den Januari 1912 te Parijs gesloten en goedgekeurd bij de wet van 26 Februari 1914, S. 57. Deze overeenkomst, bekend gemaakt bij besluit van 5 Februari 1921, S. 52, is vervangen door het op 21 Juni 1926 te Parijs gesloten Internationaal Sanitair Verdrag, goedgekeurd bij de wet van 18 Juli 1930, S. 325 en bekend gemaakt bij besluit van 9 Januari 1931, S. 10. Zie het op blz. 274 opgenomen besluit van 14 September 1935, S. 574.

Bij besluit van 28 November 1928, S. 433 is bekend gemaakt het op 24 Maart 1927 te Brussel tusschen Nederland en België gesloten verdrag betreffende het sanitair toezicht op de scheepvaart (Wet van 2 Juli 1928, S. 216).

Sluiten