Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10

van de gemeente, waar de maatregelen behooren te worden toegepast, schriftelijk advies omtrent de in ’t belang der volksgezondheid te nemen maatregelen. De burgemeester beslist, behoudens beroep van hem, die het gezondheidsonderzoek instelde, op Onzen Minister van Sociale Zaken1 welk gevolg aan dit advies zal worden gegeven. Zoo noodig, roept hij daarbij de hulp der maritieme of militaire macht in.

In geval van beroep blijft, hangende de beslissing van Onzen Minister van Sociale Zaken1 het schip buiten gemeenschap met den wal.

Aldus gewijzigd vastgesteld bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346.

— Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 10. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorgeschreven de maatregelen, waaraan het schip, dat aan een gezondheidsonderzoek onderworpen is geweest, zijn lading, daaronder begrepen postpakketten, en zijn opvarenden worden of kunnen worden onderworpen.

Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 11. Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen tevens voorschriften worden gegeven ten aanzien van de periodieke verdelging van ratten aan boord van schepen, liggende binnen het Rijk in Europa, ook al zijn deze niet aan een gezondheidsonderzoek onderworpen geweest.

1 Zie de desbetreffende aanteekening op blz. 6.

Sluiten