Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 14

Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 12. Bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur wordt vastgesteld de vorm der aan de belanghebbenden af te geven verklaringen betreffende de toegepaste maatregelen.

Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 13. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden aangewezen de plaatsen, waar het gezondheidsonderzoek wordt ingesteld en waar de maatregelen, bedoeld in artikel 10, en de voorschriften, bedoeld in artikel 11, worden toegepast.

Zie de op blz. 144 en 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluiten van 8 Maart 1922, S. 102 en 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 14. Door Ons kan, met afwijking voor zoover noodig van het bepaalde bij artikel 7, onder nader te stellen voorwaarden, in overleg met het bestuur eener gemeente, worden bepaald, dat het gezondheidsonderzoek, de maatregelen, bedoeld in artikel 10, en de voorschriften, bedoeld in artikel 11, worden toegepast door die gemeente. De kosten van een en ander worden, volgens door Ons te stellen regelen, aan de gemeente vergoed.

Op de in het Voorloopig Verslag gestelde vraag, hoe de kosten zullen worden vergoed, indien de werkzaamheden worden verricht door gemeentelijke ambtenaren met vaste bezoldiging, antwoordden de Ministers dat het bun billijk voorkomt, dat de kosten, die inderdaad door de gemeente gemaakt zijn, worden vergoed. Welk gedeelte van de vaste honoraria

Sluiten