Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 22

plaats voor uit zee komende schepen binnen de zeegaten en op de rivieren en stroomen.

Art. 22. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

De inwerkingtreding der wet is bij besluit van 3 Juli 1877, S. 156, bepaald op 1 Augustus 1877.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de band zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, den 28sten Maart 1877.

WILLEM.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, Heemskerk.

De Minister van Marine, Taalman Kip.

(ZJitgeg. 6 April 1877.)

Sluiten